Τρίτη, Αύγουστος 21, 2018
   
Text Size


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ IMS / ORC Club

Όπως γνωρίζετε η Ε.Α.Θ. υλοποίησε την διετία 2005-2006 πλήθος σεμιναρίων επιμόρφωσης νέων καταμετρητών σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα την πιστοποίηση πολλών νέων καταμετρητών, οι οποίοι έχουν ήδη δραστηριότητα.


Στα πλαίσια της συνεχούς και πλήρους ενημέρωσης τους η τεχνική επιτροπή της Ε.Α.Θ. προσκαλεί όλους τους καταμετρητές IMS / ORC club σε πανελλήνια συγκέντρωση που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Π.Ο.Ι.Α.Θ. το Σάββατο 10 Μαρτίου 2007 και ώρα 12:00 π.μ.

Αντικειμενικός σκοπός είναι αφενός η ενημέρωση των καταμετρητών για τις αλλαγές που θα ισχύσουν από το 2007, αφετέρου η ανοικτή συζήτηση για θέματα που αφορούν τις καταμετρήσεις.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν αντίγραφα των νέων κανονισμών 2007, καθώς και υποδείγματα εντύπων καταμέτρησης.

Η παρουσία όλων των καταμετρητών είναι απαραίτητη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 9:00π.μ έως 14:00 μ.μ. με το γραφείο της Ε.Α.Θ. στο 210 9404828 εσωτερικό 3.

Σύνδεση

Φόρμα Εισόδου